Usługi

Wyceny maszyn i urządzeń to działalnośc bardzo odpowiedzialna i wymaga wieloletniej praktyki oraz  wiedzy praktycznej w zakresie przemysłu ogólnomaszynowego.  Powierzając wycenę swojej ruchomości warto wybrać osobę zaufaną, posiadającą duże doświadczenie w branży mechanicznej.

Wyceny sporządzam  zgodnie ze standardem rzeczoznawców SIMP.

Ponadto wykorzystuję umiejętności zdobyte podczas cyklu szkoleń organizowanych przez Centrum Edukacji Techniczno-Ekonomicznej BOMIS prowadzących do uzyskania uprawnień Rzeczoznawcy BOMIS-u, w zakres którego wchodzą:

– metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych – etap I,

– metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych – etap II,

– maszyny, urządzenia, linie produkcyjne – wymogi formalne przed eksploatacją,

– wycena przedsiębiorstw w praktyce,

– sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji,

– wycena wartości maszyn i urządzeń dla potrzeb banków i firm ubezpieczeniowych,                                    

– ocena poprawności raportów z wyceny maszyn i urządzeń,