Cennik

Cena usługi ustalana jest indywidualnie i zależna jest od:

  • charakteru, wielkości i rodzaju przedmiotu wyceny,
  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • terminu i warunków wykonania czynności związanych z wyceną,
  • kosztów ponoszonych w związku z wykonywanymi czynnościami,