O firmie

  • Home
  • SIMP - TOMEXPERT Tomasz Cywiński


mgr inż. Tomasz Cywiński – rzeczoznawca ds. maszyn i urządzeń – certyfikat SIMP nr 9927/14 w specjalnościach:

                  830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów;

                  303 – obrabiarki i technologie procesów wytwarzania.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe o kierunku budowa maszyn w zakresie specjalności obrabiarki i urządzenia technologiczne.

Pracuję jako doradca technologiczny w przemyśle maszynowym tworząc i usprawniając procesy wytwarzania.

Realizuję wycenę majątku ruchomego  zachowując :

– szczególną zawodową staranność i obiektywizm,

– profesjonalizm wynikający z  20 letniego doświadczenia w przemyśle

  maszynowym,

– wysoki poziom merytoryczny – wykonuję osobiście wszystkie niezbędne

  czynności,

– pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi,

– zachowanie w tajemnicy zawodowej wiedzy o wycenianym majątku.